INDIAN SOCIETY OF NEPHROLOGY

List Of Past Presidents Of ISN

Sr NoPresidentsYear of TenureMobile Number
1Dr. A.K. Bhalla2021 - 20229811047377
2Dr. K.L. Gupta2019 - 20219417249922
3Dr. M.M. Rajapurkar2018 - 20199824349500
4Dr. Chakko K Jaco2017 - 20189535236019
5Dr. Vijay Kher2016 - 20179811054118
6Dr. Pradeep Deshpande2015 - 20168019802997
7Dr. P.P. Varma2014 - 2015 9811033240
8Dr. D.K. Pahari 2013 - 20149874679469
9Dr. R.K. Sharma2012 - 20139415026762
10Dr. Jai Prakash2011 - 20129415202891
11Dr. Ravi Raju2010 - 20119848194345
12Dr. Amit Gupta2009 - 20109415403139
13Dr. R.N. Sahoo2008 - 20099437027023
14Dr. D.S. Rana2007 - 20089811033984
15Dr. Anuradha2006 - 20079849653553
16Dr. S.C. Dash2005 - 20069937099660
17Dr. Ashok Kirpalani2004 - 2005 9820536073
18Dr. S.C. Tiwari2003 - 20049810517781
19Dr. Kasi R. Visveswaran2002 - 20039895088896
20Dr. (Mrs) Nandita Chaudhary2001 - 20029435191927
21Dr I B Sinha2000 - 20019334318953
22Dr S K Pareek1999 - 20009414236868
23Dr Vinay Sakhuja1997 - 19989914208050
24Dr (Mrs) K P Mehta1995 - 1996
25Dr B K Sharma1994 - 1995
26Dr A Gopal Kishan1993 - 19949866063899
27Dr A C Mahakur1992 - 19939337111503
28Dr R N Srivastava1989 - 1990
29Dr G C Das1986 - 1987
30Dr M Thomas Mathew1985 - 1986
31Dr M S Amaresan1983 - 19859840267601
32Dr K V Johny1981 - 19839995602938
Scroll to Top