Fisn Awardees

Home > Awards  

FELLOWSHIP OF INDIAN SOCIETY OF NEPHROLOGY (FISN)

Year

 

Name of Awardee

1998   Dr. Sushil Sagar
1999  

Dr. T. Pathros Mathai, Kottayam

Dr. Krishan Lal Gupta, Chandigarh

Dr. K.V. Dakshinamurty, Hyderabad

2000  

Dr. S.K. Agarwal, New Delhi

Dr. Jai Prakash, Varanasi

Dr. K.D. Phadke, Bangalore

2001   ---
2002  

Dr. R.N. Sahoo

Dr. V.N. Jha, Chandigarh

2004  

Dr. Sanjeev Saxena, New Delhi

Dr. Ramdas Pisharody, Trivendrum

Dr. Jacob George, Trivendrum

2005  

Dr. Sanjeev Gulati, Lucknow

Dr. Georgy K. Naina, Cochin

Dr. Sunil Prakash, New Delhi

Dr. V.L. Gupta, Nagpur

Dr. Narendra Pal Singh, New Delhi

2006  

Dr. J.S. Sandhu, Ludhiana

Dr. S.C. Tiwari, New Delhi

2007  

Dr. Pradeep Kumar Rai, Varanasi

Dr. O.P. Kalra, New Delhi

Dr. D.S. Rana, New Delhi

Dr. Anil Kumar Bhalla, New Delhi

2008  

Dr. V Sivakumar, Tirupati

Dr. Ashwini Gupta, New Delhi

Dr. Sampath Kumar,Madurai

2009    
2010  

Dr Mohandas,

Dr. Basant Pawar, Ludhiana 

2011  

Dr. Gokulnath, Bengaluru

Dr DK Pahari, Kolkata

Dr. Ratan Jha, Hyderabad 

2012  

Dr. VN Unni, Kochi

Dr. Rana Gopal Singh, Varanasi

Dr. Hemant Kumar, Patna

Dr. Sreebhushan Raju, Hyderabad

Dr. Shan Sundar, New Delhi

2013   Dr Narayan Prasan, Lucknow
2014  

Dr Abi Abraham, Kochi,

Dr Dipankar Bhowmik, New Delhi

Dr Ashok K Hooda, New Delhi

Dr KP Jayakumar, Kottyam,

Dr Tarun Jeloka , Pune, Dr Sanjay Vikrant, Shimla

2015  

Dr. A. Bagga

Dr. J. P. Tiwari, Goa

Dr. M. Sreelatha

Dr. R. Ram

Dr. R.P. Mathur

Dr. S. D’Cruz

Dr. S. Puri

2016  

Dr. Arvind Gupta, Allahabad

Dr. Deodutta Chafekar, Nasik

Dr. Ravi Shanker Bonu, Bangalore

Dr. Umesh Lingaraj, Bangalore

Dr. SB Bansal, New Delhi

2017  

Alok Kumar, Dehradun

DS Ray, Kolkatta

Jayant Thomas Mathew, Thrissur

KS Nayak, Hyderabad

LK Tripathi, New Delhi

Manish Rathi, Chandigarh

Manjusha Yadla, Hyderabad

N Gopalakrishnan, Chennai

Urmila Anand, Secunderabad

2018  

Dr. Jitendra Kumar, Faridabad

Dr. Manisha Sahay, Hyderabad

Dr. Om Kumar, Patna

Dr. Uttara Das, Hyderabad

Dr. Vivek Kute, Ahmedabad

Dr. Swarnlata Guditi, Hyderabad

Dr. Rajasekara Chakravarthi, Hyderabad